سرویس ها

🔥 تخفیفات روزانه 🔥
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
🔰 خدمات ـ اینستاگرام 🔰
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
❌ فالوور ارزان ـــ اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
5620 👥 فالوور اینستاگرام (ویژه) توضیحات 3,392  تومان 1000/10 فعال
5613 👥 فالوور خارجی فوق ارزان (تخفیف دار) توضیحات 5,194  تومان 50000/10 فعال
5609 👥 فالوور خارجی ارزان و با کیفیت توضیحات 5,830  تومان 5000/50 فعال
خدمات ویژه ــ اینستاگرام ⭐
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
❌ ارزانترین ـــ اینستاگرام
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
💫اختصاصی ــ اینستاگرام 💫
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
فالوور ایرانی ــ اینستاگرام🇮🇷
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
5509 فالوور ایرانی - ترکیه ای (ارزان) توضیحات 8,374  تومان 5000/200 فعال
5500 فالوور میکس ایرانی توضیحات 9,222  تومان 50000/100 فعال
5510 فالوور ایرانی متا توضیحات 9,540  تومان 25000/100 فعال
5511 فالوور میکس ایرانی (سرعت بالا) توضیحات 9,858  تومان 10000/500 فعال
5497 فالوور میکس بتا توضیحات 10,600  تومان 40000/150 فعال
5493 فالوور ایرانی + هدیه توضیحات 11,130  تومان 5000/30 فعال
5507 فالوور میکس دلتا (آپدیت جدید) توضیحات 11,872  تومان 500000/100 فعال
5505 فالوور ایرانی کیفیت بالا (تا 30% هدیه) توضیحات 13,356  تومان 60000/100 فعال
5506 فالوور ایرانی + لایک 10 پست آخر + ویو استوری توضیحات 15,158  تومان 10000/100 فعال
5496 فالوور ایرانی نامبر وان توضیحات 19,080  تومان 5000/100 فعال
5495 فالوور ایرانی با کیفیت + لایک 5 پست آخر توضیحات 23,850  تومان 20000/500 فعال
5504 فالوور 99% ایرانی ( پیشنهادی سایت ) توضیحات 25,016  تومان 12000/200 فعال
5501 فالوور ویژه ایرانی توضیحات 25,758  تومان 30000/150 فعال
5498 فالوور 80 درصد ایرانی (تا 10% هدیه) توضیحات 30,528  تومان 20000/100 فعال
5512 فالوور فول ایرانی کیفیت بالا توضیحات 33,390  تومان 5000/100 فعال
5508 فالوور ایرانی عالی (پیشنهادی) توضیحات 48,760  تومان 10000/100 فعال
5494 فالوور فوق کیفیت ایرانی (پیشنهادی) توضیحات 60,950  تومان 15000/100 فعال
5503 فالوور vip فول ایرانی توضیحات 111,300  تومان 30000/100 فعال
5499 فالور ایرانی 100% واقعی ( جذب حدودا 1 کا ) توضیحات 286,200  تومان 1000/1000 فعال
5502 فالور ایرانی 100% واقعی ( جذب 2 الی 3 کا) توضیحات 402,694  تومان 1000/1000 فعال
فالوور خارجی ــ اینستاگرام🇩🇪
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
5518 فالوور میکس خارجی توضیحات 6,996  تومان 4000/100 فعال
5519 فالوور خارجی فول پروفایل توضیحات 8,480  تومان 15000/100 فعال
5515 فالوور میکس خارجی و ایرانی (توربو) توضیحات 9,328  تومان 1400000/2000 فعال
5517 فالوور میکس + تا 10% هدیه توضیحات 10,176  تومان 1000000/1000 فعال
ظرفیت بالا ــ اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
5513 فالوور خارجی (ظرفیت بالا) توضیحات 7,208  تومان 1000000/500 فعال
🇮🇷 فالوور ایرانی ــ سرور 1
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
🇩🇪 فـالـوور خارجی ـــ سرور 2
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
فالوور بدون ریزش ــ اینستاگرام
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
فالوور جبران ریزش ــ اتوماتیک
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
فالوور ایرانی ــــ مناسب فروش
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
👁️ ویو + لایک ــ اینستاگرام
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
❌ لایک ارزان ــ اینستاگرام
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
لایک ایرانی ــ اینستاگرام
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
لایک خارجی ــ اینستاگرام
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
❤️ لایک IGTV ــ اینستاگرام
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
💚 لایـک reels ــ اینستاگرام
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
❌ ویو ارزان ـــ اینستاگرام
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
ویــو معمولی ـــ اینستاگرام
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
بازدید همه کاره IGTV و REELS
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
ویـو IGTV ــ اینستاگرام
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
ویـو reels ــ اینستاگـرام
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
❌ استوری ارزان ــ اینستاگرام
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
استوری ــ اینستاگرام
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
استوری ویژه ــ اینستاگرام ⭐
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
لایــو ــ اینستـاگـرام
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
بازدید هایلایت ــ اينستاگرام
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
💬 کامنت ــ اینستاگــرام 💬
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
سرویس منشن ـــ اینستاگرام
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
سرویس های ــ اکسپلور
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
ریچ ـ ایمپرشن ـ سیو ـ بازدید پروفایل
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
⚡سایر خدمات ــ اینستاگرام
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
💟 خدمات ـــ لایکی 💟
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
5741 👁 ویو لایکی کیفیت خوب توضیحات 60,420  تومان 10000/10 فعال
5740 share لایکی[ اشتراک گذاری ] توضیحات 75,366  تومان 10000/50 فعال
5739 لایک لایکی کیفیت بالا و واقعی توضیحات 94,340  تومان 10000/50 فعال
5738 👤 فالوور واقعی لایکی کیفیت بالا توضیحات 273,692  تومان 10000/50 فعال
🔰 خدمات ــ تلگـــرام 🔰
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
❌ ارزانترین های ــ تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
5676 بازدید تک پست تلگرام توضیحات 84  تومان 5000/100 فعال
5647 بازدید 50 پست تلگرام توضیحات 2,332  تومان 25000/50 فعال
5648 بازدید 100 پست تلگرام توضیحات 2,968  تومان 25000/50 فعال
ممبر کانال تلگرام ــ ایرانی🇮🇷
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
ممبر کانال ــ خارجی 🇩🇪
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
ممبر کانال ـــ ظرفیت بالا
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
ممبر گروه ـــ ایرانی🇮🇷
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
🇮🇷 گروه و کانال ــ ایرانی 🇮🇷
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
🇩🇪گروه و کانال ــ خارجی🇩🇪
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
بازدید پست ــ تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
5641 بازدید تک پست تلگرام توضیحات 95  تومان 40000/100 فعال
5638 ویو پست (سرعت طبیعی) توضیحات 197  تومان 80000/100 فعال
5642 بازدید تک پست تلگرام (قابلیت بازدید برای پست فورواردی ) توضیحات 303  تومان 200000/300 فعال
5655 بازدید تک پست تلگرام کیفیت بالا (پیشنهادی) توضیحات 318  تومان 1000000/500 فعال
5637 بازدید ۵ پست آینده تلگرام توضیحات 1,060  تومان 2000000/100 فعال
5643 بازدید 5 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی) توضیحات 1,378  تومان 200000/300 فعال
5639 بازدید 20 پست تلگرام توضیحات 2,120  تومان 15000/300 فعال
5651 بازدید 5 پست تلگرام کیفیت بالا (پشنهادی) توضیحات 2,120  تومان 300000/100 فعال
5649 بازدید 10 پست آینده تلگرام توضیحات 2,650  تومان 2000000/100 فعال
5644 بازدید 10 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی ) توضیحات 2,756  تومان 200000/300 فعال
5652 بازدید 10 پست تلگرام کیفیت بالا (پیشنهادی) توضیحات 3,180  تومان 300000/100 فعال
5650 بازدید 20 پست آینده تلگرام توضیحات 4,982  تومان 2000000/100 فعال
5645 بازدید 20 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی ) توضیحات 5,300  تومان 200000/300 فعال
5654 بازدید 20 پست تلگرام کیفیت بالا (پیشنهادی) توضیحات 6,360  تومان 300000/100 فعال
5640 بازدید 100 پست تلگرام توضیحات 7,632  تومان 15000/500 فعال
5646 بازدید 50 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی ) توضیحات 12,296  تومان 200000/200 فعال
5656 بازدید 50 پست تلگرام کیفیت بالا (پیشنهادی) توضیحات 12,720  تومان 300000/1000 فعال
5653 بازدید 200 پست تلگرام کیفیت بالا (پیشنهادی) توضیحات 95,400  تومان 300000/10 فعال
ممبر تلگرام ــ سرور 1
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
ممبر کم ریزش ــ تلگرام
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
ری اکشن ـــ پست تلگرام 🤩
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
5672 Reaction (🤮) + ویو پست تلگرام توضیحات 2,120  تومان 600000/10 فعال
5660 ری اکشن 😁 + ویو پست توضیحات 2,650  تومان 600000/10 فعال
5661 ری اکشن میکس مثبت (👍 ❤️ 🔥 🎉🤩 😁 ) + ویو پست توضیحات 2,650  تومان 500000/100 فعال
5662 ری اکشن 😱 + ویو پست توضیحات 2,650  تومان 600000/10 فعال
5663 ری اکشن میکس منفی ( 👎💩 🤮😢 😱 ) + ویو پست توضیحات 2,650  تومان 500000/25 فعال
5664 Reaction (🤩)+ ویو پست تلگرام توضیحات 2,650  تومان 600000/10 فعال
5665 Reaction (🎉) + ویو پست تلگرام توضیحات 2,650  تومان 600000/50 فعال
5666 Reaction (🔥) + ویو پست تلگرام توضیحات 2,650  تومان 600000/50 فعال
5667 Reaction (❤️) + ویو پست تلگرام توضیحات 2,650  تومان 600000/50 فعال
5668 Reaction (👎) + ویو پست تلگرام توضیحات 2,650  تومان 600000/50 فعال
5669 Reaction (👍)+ ویو پست تلگرام توضیحات 2,650  تومان 600000/50 فعال
5670 Reaction (😢) + ویو پست تلگرام توضیحات 2,650  تومان 600000/10 فعال
5671 Reaction (💩)+ ویو پست تلگرام توضیحات 2,650  تومان 600000/10 فعال
5674 ری اکشن میکس مثبت ( 👍 ❤ 🔥 🎉 😁 ) + ویو پست توضیحات 2,650  تومان 600000/100 فعال
5675 ری اکشن میکس منفی ( 👎 😱 💩 😢 🤮 ) + ویو پست توضیحات 2,650  تومان 600000/100 فعال
5673 ری اکشن سفارشی تلگرام توضیحات 7,208  تومان 5000/10 فعال
🔰 خدمات ــ یـوتیـوب 🔰
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
واچ تایم ــــ یوتیوب
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
بازدید ( نرمال ) ـــ یوتیوب
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
اشتراک یوتیوب ـــ shares
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
ویدئو کوتاه یوتیوب ـــ Shorts
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
لایک/دیسلایک ــ Upvotes و یوتیوب
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
بازدید لایو استریم ــ یوتیوب
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
سابسکرایب ــ یوتیوب
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
بازدید (اختصاصی) ــ یوتیوب
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
💠 خـدمـات ــ آپارات 💠
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
5715 بازدید ویدیو آپارات توضیحات 5,300  تومان 1000000/1000 فعال
5713 لایک ویدیو آپارات توضیحات 15,900  تومان 20000/200 فعال
5714 دنبال کننده واقعی آپارات توضیحات 89,040  تومان 1000000/200 فعال
🟤 خدمات ــ توییچ 🟤
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
🟣 خدمات ــ ساندکلاد 🟣
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
5745 لایک sound cloud توضیحات 31,800  تومان 5000/50 فعال
5746 ری پست sound cloud توضیحات 38,160  تومان 10000/20 فعال
5742 فالوور sound cloud توضیحات 42,400  تومان 25000/50 فعال
5744 پلی لیست ری پست sound cloud توضیحات 84,800  تومان 5000/40 فعال
5743 لایک پلی لیست sound cloud توضیحات 90,100  تومان 10000/50 فعال
🆕 خدمات ــ لینکدین 🆕
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
5706 ویو پست توضیحات 201,400  تومان 50000/500 فعال
5707 فالوور لینکدین توضیحات 212,000  تومان 50000/250 فعال
◼️ خدمات ــ تیک تاک ◼️
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
5712 فالور تیک تاک کیفیت خوب توضیحات 42,400  تومان 100000/100 فعال
⏺️ خدمات ــ دیسکورد ⏺️
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
5737 Discord Friend Request توضیحات 52,576  تومان 2000/25 فعال
5734 ممبر دیسکورد ( آقا ) توضیحات 77,274  تومان 5000/1500 فعال
5736 ممبر دیسکورد (خانم) توضیحات 94,340  تومان 50000/1500 فعال
5735 ممبر دیسکورد (کیفیت بالا) توضیحات 145,114  تومان 10000/1500 فعال
🔷 خدمات ــ فیسبوک 🔷
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
5679 لایک پست فیسبوک توضیحات 15,476  تومان 100000/100 فعال
5678 لایک پیج فیسبوک توضیحات 28,620  تومان 50000/100 فعال
🟢 خدمات ــ اسپاتیفای 🟢
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
5722 فالوور اسپاتیفای توضیحات 5,512  تومان 200000/100 فعال
5720 اسپاتیفای plays توضیحات 11,660  تومان 1000000000/1000 فعال
5718 کامنت مخلوط تست برنامه نویس توضیحات 19,928  تومان 100/10 فعال
5721 اسپاتیفای Monthly Listeners توضیحات 31,588  تومان 5000/100 فعال
5719 اسپاتیفای Playlist Plays توضیحات 34,662  تومان 1000000/1000 فعال
🔰 خدمات ـــ کلاب هاوس 🔰
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
فالوور ـــــ کلاب هاوس 👋🏻
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
5716 فالوور خارجی کلاب هاوس توضیحات 233,094  تومان 5000/50 فعال
5717 فالوور کلاب هاوس توضیحات 293,620  تومان 3000/100 فعال
ممبر کلاب در ــــ کلاب هاوس
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
وزیتور روم ـــــ کلاب هاوس👋🏻
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
🔰 خدمات ـــ توئیتــر 🔰
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
فالوور توئیتر ــ twitter
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
5701 فالوور توئیتر (ظرفیت 100k) توضیحات 42,400  تومان 100000/10 فعال
5697 فالوور توئیتر (ظرفیت 10کا) توضیحات 59,678  تومان 10000/10 فعال
5705 فالوور توئیتر (ظرفیت 100k) توضیحات 74,200  تومان 2500/10 فعال
5695 فالوور توئیتر (ظرفیت 20 کا) توضیحات 106,000  تومان 250000/100 فعال
5703 فالوور توئیتر ( ظرفیت 500 کا ) توضیحات 106,000  تومان 500000/10 فعال
5694 فالوور خارجی (90 % خانم) توضیحات 136,740  تومان 200000/50 فعال
5702 فالوور توئیتر (ظرفیت 15k) توضیحات 143,100  تومان 15000/50 فعال
سرویس ریتوییت ــ توئیتــر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
5704 ریتوئیت واقعی توئیتر توضیحات 103,880  تومان 20000/10 فعال
5699 ریتوییت توییتر توضیحات 223,978  تومان 500/20 فعال
بازدید ــ تــوئیتــر 🐦
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
5698 ویو ویدئو توییتر توضیحات 2,226  تومان 100000/20 فعال
5696 ویو فیلم توییتر توضیحات 2,544  تومان 500000/500 فعال
❤️ لایک توئیتر ــ twitter
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
5700 لایک واقعی توییتر (پیشنهادی) توضیحات 131,228  تومان 1000/50 فعال